LegalHelp професійно надає юридичні послуги і здійснює представництво у цивільних, господарських чи адміністративних стосунках тощо між особами, органами державної влади та місцевого самоврядування.

Прайс юридичних послуг LegalHelp

Назва юридичних послуг LegalHelp за актуальними тарифами, станом на 01.09.2018.

Вартість юридичних послуг.
Ціна в грн. від

Підготовка проектів реєстраційних документів (протоколів, рішень, статутів, заяв тощо) створення господарюючих суб’єктів фізичних та юридичних осіб (приватного підприємства, товариства з обмеженою, додатковою відповідальністю, повного,  командитного, публічного чи приватного акціонерного товариства, об’єднань підприємств у формі асоціації, корпорації, консорціуму, концерну, холдингу), непідприємницьких товариств (політичних партій, благодійних фондів, кооперативів, громадських об’єднань), засобів масової інформації (ЗМІ), а також відокремлених структурних підрозділів (представництв, філій).  3000 грн.

Підготовка проектів реєстраційних документів (протоколів, рішень, статутів, заяв, договорів відчуження корпоративних прав тощо) реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) юридичних осіб.

 10000 грн.
Підготовка проектів реєстраційних документів (протоколів, рішень, заяв, звернень тощо) припинення юридичних осіб в результаті ліквідації (за рішенням учасників, органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, за позовом учасника), у тому числі шляхом банкрутства, а також відокремлених структурних підрозділів (представництв, філій).  8000 грн.
Складання проектів трудових угод, господарських та договорів (правочинів) цивільно-правого характеру за окремими видами зобов’язань, попередніх, публічних, договорів приєднання, змішаних договорів, з відкладальними та скасувальними обставинами, оферт (пропозицій укласти договір).  500 грн.
1. купівлі-продажу, поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни (бартеру), дарування (пожертви), ренти, лізингу, позички,  500 грн.
2. найму (оренди, суборенди), у тому числі нерухомого майна, житла, земельних ділянок, транспортних засобів  500 грн.
3. підряду, у тому числі побутового, будівельного,  на проектні та пошукові роботи, на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт  1000 грн.
4. про надання послуг, у тому числі перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти, чартеру (фрахтування), транспортного експедирування, зберігання, складського зберігання, охорони, страхування, співстрахування, перестрахування, доручення, комісії, субкомісії, управління майном, позики, кредиту, комерційного кредиту, банківського вкладу, банківського рахунка, кредитування рахунка, рахунка умовного зберігання (ескроу), факторингу, ліцензійного на використання об'єкта права інтелектуальної власності, про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, комерційної концесії (субконцесії), про спільну діяльність, простого товариства,  1000 грн.
5. відчуження земель сільськогосподарського призначення під час дії мораторію  3000 грн.
6. складання попереднього договору купівлі-продажу земельної ділянки, договорів емфітевзису, суперфіцію та сервітуту земельних ділянок, агентських та брокерських договорів на придбання, відчуження нерухомості (будинків, споруд, квартир), додаткових угод про зміни умов договорів чи їх припинення або розірвання.  1000 грн.
Складання проектів локальних нормативних документів: колективного договору, положень, інструкцій.  600 грн.
Підготовка проектів наказів, розпоряджень з кадрових питань: приймання, переведення на іншу роботу, відпустки, звільнення з роботи, притягнення до дисциплінарної відповідальності тощо.  300 грн.
Складання проектів звернень (заяв, повідомлень, вимог, претензій, рекламацій).  700 грн.
Юридичні консультації діяльності з питань охорони праці, інтелектуальної власності, цінних паперів, нерухомості, оподаткування тощо.  300 грн.
Підготовка відповідей на звернення та запити.  1100 грн.
Due Diligence (юридичний аудит) підприємств, інвестиційної привабливості проектів.  2500 грн.
Перевірка на наявність ризиків діяльності, їх оцінка  2000 грн.
знешкодження ризиків  800 грн.
розробка, впровадження та супровід законних схем оптимізації і мінімізації податкового навантаження, а також здійснення заходів на уникнення інших ризиків діяльності  400 грн.
юридичний супровід діяльності, іноземних інвестицій в Україні  500 грн.
захист від протиправних посягань  1500 грн.
1. супровід перевірок контролюючих органів, процесуальних дій правоохоронних органів  3000 грн.
2. оскарження протиправних рішень, неправомірних дій чи неправомірної бездіяльності  1000 грн.
3. Відстоювання прав та законних інтересів самозахистом  1000 грн.
представництво перед органами державної влади і місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами (участь у розгляді заперечень до актів перевірок, скарг щодо протиправних рішень дій чи бездіяльності, претензій, рекламацій та інших заходах)  3000 грн.
Представництво в судах загальної юрисдикції, адміністративних та господарських судах, їх апеляційних та касаційних інстанціях  3000 грн.
Допомога у вирішенні цивільних, господарських, трудових, корпоративних, земельних, кредитних, податкових та інших спорів складання заяв по суті та з процесуальних питань  3000 грн.
1. визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень  3000 грн.
2. визнання недійсними кредитних договорів, у тому числі укладених в результаті помилки чи обману, мнимих та удаваних угод, споживчих договорів, укладених в результаті нечесної підприємницької практики, забезпечення виконання зобов’язань (поруки, іпотеки)  3000 грн.
3. визнання незаконними рішень органів державної влади та місцевого самоврядування  3000 грн.
4. Стягнення заборгованості та відшкодування збитків, стягнення неустойки (пені, штрафів), відшкодування моральної та матеріальної шкоди  3000 грн.
5. спростування недостовірної інформації в мережі Інтернет, друкованих засобах масової інформації, радіо та телебаченні.  3000 грн.
6 Забезпечення усіх видів адвокатської діяльності  0 грн.

 

Замовити послуги можно по номерам: (067)125-02-92 (067)503-56-08

Замовте послуги наших спеціалістів із бухгалтерського обліку та аудиту.

Будь ласка, введіть Ваше ім'я
Будь ласка, введіть Ваш номер телефону
Будь ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти Помилка в адресі пошти
Будь ласка, введіть Ваше повідомлення