LegalHelp надає:

  • Бухгалтерські послуги;
  • Консалтингові послуги;
  • Послуги з ведення кадрового обліку;
  • Підбір персоналу бухгалтерії.

Бухгалтерські послуги полягають у веденні бухгалтерського обліку операцій фінансово-господарської діяльності компанії. Можливі варіанти ведення окремих ділянок, зокрема: облік основних засобів; розрахунок заробітної плати працівникам; операцій з процесу виробництва продукції і надання послуг; закриття періоду і формування управлінської, податкової та фінансової звітності. Подання обов'язкової звітності в контролюючі органи.

Консалтингові послуги включають роз'яснення окремих норм податкового законодавства, консультування та допомога у підготовці податкових декларацій, виїзд та безпосередня співпраця з головним бухгалтером щодо вирішення нестандартних питань і ситуацій з метою уникнення штрафних санкцій та податкових ризиків.

Послуги з ведення кадрового обліку включають розробку та оформлення первинних кадрових документів, ведення кадрового обліку компанії, підготовку та подання звітності по працівникам до державних органів.

Підбір та організація персоналу бухгалтерії полягає у виявленні психологічних якостей і професійних здібностей кандидата з метою встановлення його відповідності вимогам посади бухгалтера і підбору, з наявних претендентів, того, хто найбільше підходить на цю посаду, з врахуванням його професійних знань, вмінь, особистих якостей, здібностей, характеру та інтересів компанії.

Прайс на абонентське обслуговування LegalHelp з надання бухгалтерських послуг

Назва абонентської послуги LegalHelp за актуальними тарифами в місяць, станом на 01.09.2018 Вартість бухгалтерських послуг в грн. від
Ціна за системами оподаткування Ціна за періодами звітування по ПДВ Ціна при експорті, імпорті
загальна спрощена квартал місяць
Бухгалтерські послуги обліку оптової, роздрібної торгівлі.  3700 грн.  1500 грн.  1800 грн.  2300 грн.  3000 грн.
Бухгалтерські послуги обліку виробництва.  7000 грн.  1500 грн.  1800 грн.  2300 грн.  3000 грн.
а. сільськогосподарської продукції  8000 грн.  4500 грн.  1800 грн.  2300 грн.  3000 грн.
б. будівництва  8000 грн.  4500 грн.  1800 грн.  2300 грн.  3000 грн.
Бухгалтерські послуги обліку робіт, послуг.  3500 грн.  1500 грн.  1800 грн.  2300 грн.  3000 грн.
а. медицини  4500 грн.  1500 грн.  1800 грн.  2300 грн.  3000 грн.
б. туризму  4700 грн.  1500 грн.  1800 грн.  2300 грн.  3000 грн.
в. ІТ-технологій  5500 грн.  1500 грн.  1800 грн.  2300 грн.  3000 грн.
г. ЗМІ та реклами  4500 грн.  1500 грн.  1800 грн.  2300 грн.  3000 грн.

Прайс одноразових бухгалтерських послуг LegalHelp

Назва окремих бухгалтерських послуг LegalHelp за актуальними одноразовими тарифами, станом на 01.09.2018.

Вартість бухгалтерських послуг.
Ціна в грн. від

Визначення та впровадження облікової політики. 1500 грн.
Налаштування алгоритмів обчислень показників діяльності в регістрах бухгалтерського (синтетичного) обліку. 500 грн.
Налаштування аналітичного обліку та касової дисципліни.  600 грн.
Допомога у здійсненні розрахунково-касових операцій.   800 грн.
Допомога у формуванні первинних документів (рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, коригувань до податкових накладних, актів приймання-передачі, авансових звітів, прибуткових та видаткових касових ордерів тощо) фінансово-господарської діяльності. Перевірка на правильне та коректне їх складання, наявність усіх необхідних реквізитів.  700 грн.
Облік, обробка, систематизація первинних документів в регістах бухгалтерського обліку програмних продуктів, у тому числі 1С8 та інших конфігурацій.   1100 грн.
Створення нематеріальних активів, їх облік.  2500 грн.
Облік основних засобів та визначення методів їх амортизації.   500 грн.
Визначення собівартості готової продукції. Калькуляція витрат.  1500 грн.
Розрахунок заробітної плати працівникам.   200 грн.
Ведення бухгалтерського обліку операцій фінансово-господарської діяльності, процесу виробництва продукції і надання послуг.   1700 грн.
Перевірка правильності формування облікових документів в регістрах бухгалтерського обліку за статтями балансу.   2000 грн.
Закриття періоду і формування управлінської, податкової та фінансової звітності.   3000 грн.
Перевірка показників обов'язкової звітності.   2000 грн.
Допомога у складанні та перевірці правильності заповнення звітності перед відправкою контролюючим органам.   2000 грн.
Подання обов'язкової звітності в контролюючі органи.   1500 грн.
Реагування на запити та повідомлення контролюючих органів.   3000 грн.
Супровід інвентаризацій, ревізій, електронних, камеральних, планових, позапланових виїздних, невиїздних перевірок контролюючих органів.   3500 грн.
Представництво з питань обліку перед контролюючими органами, іншими учасниками відносин.   3000 грн.
Послуга «головний бухгалтер».   4000 грн.

 

Прайс консатингових послуг LegalHelp

Назва окремих консалтингових послуг LegalHelp за актуальними одноразовими тарифами, станом на 01.09.2018.

Вартість бухгалтерських послуг.
Ціна в грн. від

Роз'яснення окремих норм податкового законодавства та стандартів ПсБО.  700 грн.
Консультування з питань: бухгалтерського обліку, обліку кадрів, підбору та організації персоналу, податкових та управлінських питань.   500 грн.
Консультування та допомога у підготовці податкових декларацій та іншої обов’язкової звітності.   1000 грн.
Виїзд та безпосередня співпраця з головним бухгалтером щодо вирішення нестандартних питань і ситуацій.   900 грн.

 

Прайс послуг LegalHelp з ведення кадрового обліку

Назва послуг LegalHelp з ведення кадрового обліку за актуальними одноразовими тарифами, станом на 01.09.2018.

Вартість бухгалтерських послуг.
Ціна в грн. від

Розробка та оформлення первинних кадрових документів (наказів про прийом на роботу, переведення на іншу роботу, відпусток, відряджень, звільнення з роботи тощо).  500 грн.
Ведення кадрового обліку.  700 грн.
Підготовка та подання звітності по працівниках до державних органів.  600 грн.

 

Прайс послуг LegalHelp з підбору та організації персоналу бухгалтерії

Назва послуг LegalHelp з підбору та організації персоналу бухгалтерії за актуальними одноразовими тарифами, станом на 01.09.2018.

Вартість бухгалтерських послуг.
Ціна в грн. від

Виявлення психологічних якостей бухгалтера.  400 грн.
Виявлення професійних здібностей, знань та вмінь кандидата на посаду бухгалтера.  650 грн.
Визначення та відбір оптимального претендента, із наявних кандидатів на посаду бухгалтера.   1500 грн.

 

Замовити послуги можно по номерам: (067)125-02-92 (067)503-56-08

Замовте послуги наших спеціалістів із бухгалтерського обліку та аудиту.

Будь ласка, введіть Ваше ім'я
Будь ласка, введіть Ваш номер телефону
Будь ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти Помилка в адресі пошти
Будь ласка, введіть Ваше повідомлення